שאלון עיצוב

אנחנו אוהבים / נמשכים לסגנון:
צרפו תמונות סגנון שאתם מתחברים אליו
במידה ויש צפיפות, האם בצד החלבי ניתן להסתדר עם כיור קטן יותר?
כמה תליה וכמה קיפול באחוזים?